Hva er rørfornying

Rørfornying er en metode der vi støper nye rør inn i de gamle rørene som allerede er der. Uten oppgraving eller rivning fornyer vi dine gamle rør og ordner alle nødvendige godkjenninger mot myndigheter. Vi bruker kamera til å utføre en grundig undersøkelse av avløpssystemet.  Utbedringstiden er gjerne kortere enn ved full rehabilitering. 

Fordeler med rørfornying 

Rørfornying er både raskere og ryddigere enn rørutskiftning.
Det ikke er nødvendig med oppgraving og det er som regel en mye billigere løsning enn å legge helt nye rør.
Rør som er rørfornyet har en like lang levetid som et nytt rør.

Kontakt oss for gratis befaring

Høytrykksspyling
Tette Avløp AS sørger for at jobben blir utført i samsvar med god håndverksmessig standard.
Høytrykksspyling
 • Mange fordeler med rørfornying
 • Det er økonomisk
 • Det har samme levetid som et nytt rør 
 • Beboere trenger ikke å flytte ut
 • Bærekraftig og miljøvennlig

Pris på rørfornying

Prisen vil variere avhengig om du bor i enebolig, borrettslag eller sameie. Skadeomfanget er potensielt langt større i et sameie / borrettslag enn i en enebolig, men utgiftene fordeles på flere beboere, så prisen er nødvendigvis ikke dyrere enn for en enebolig. Som boligeier har du ansvaret helt ut til kommunens rør, selv om det er utenfor din tomtegrense.

Rørfornying er velprøvd og veldokumnetert

Vi tilbyr en veldokumentert og helhetlig tilstandsanalyse. Tette Avløp leverer teknisk godkjente løsninger, som lar seg benytte i de fleste typer bygninger.

Våre kunder er boligeiere, sameier og borettslag, kommuner og rørleggere. 

Vi gir også deg råd om hvordan best kan fornye dine rør i henhold til norsk standard.

Rørfornying

Vi er medlem av RIN (Rørinspeksjon Norge)

Rørfornying
 • Rørfornying - en god løsning
 • Inne i leiligheter og hus
 • Under kjellere
 • Private stikkledninger
 • Kommunale ledningsnett
 • Offentlige bygg 

Ønsker du å oppgrader rørsystemet uten graving eller riving?

Tette Avløp kommer på gratis befaring i Oslo og Viken. Under befaringen ser vi på jobben, kommer med veiledning, pris, tidsestimat og løsningsforslag.

Har du lyst til å jobbe hos oss?

Vi har en økende oppdragsmengde og trenger flere medarbeidere

Se våre ledige stillinger her