Hva er rørfornying

Rørfornying er en metode der vi støper nye rør inn i de gamle rørene som allerede er der. Uten oppgraving eller rivning fornyer vi dine gamle rør og ordner alle nødvendige godkjenninger mot myndigheter. Vi bruker kamera til å utføre en grundig undersøkelse av avløpssystemet og utbedringstiden er gjerne kortere enn ved full rehabilitering. 

Kunnskap og kompetanse

Tette Avløp AS har den nødvendige kompetansen og sørger for at jobben blir utført i samsvar med god håndverksmessig standard.

Fordeler ved rørfornying

Fordelene er mange. Det ikke er nødvendig med oppgraving og det er som regel en mye billigere løsning enn å legge helt nye rør. Rør som er rørfornyet har en like lang levetid som et nytt rør.

Hva koster Rørfornying?

Prisen vil variere avhengig om du bor i enebolig, borrettslag eller sameie. Skadeomfanget er potensielt langt større i et sameie / borrettslag enn i en enebolig, men utgiftene fordeles på  flere beboere, så prisen er nødvendigvis ikke dyrere enn for en enebolig. Som boligeier har du ansvaret helt ut til kommunens rør, selv om det er utenfor din tomtegrense.

Rørfornying
 

Veldokumenterte løsninger

Vi tilbyr en veldokumentert og helhetlig tilstandsanalyse, og teknisk godkjente løsninger som lar seg benytte i de fleste typer bygninger. Våre kunder er boligeiere, sameier og borettslag, kommuner og rørleggere. Vi gir deg råd om hvordan best kan fornye dine rør i henhold til norsk standard.

Gratis og uforpliktende befaring!

For kunder i Oslo og Viken. Under befaringen ser vi på jobben, kommer med veiledning, pris, tidsestimat og løsningsforslag.