Høytrykksspyling av rør

Høytrykksspyling av tette rør og avløp

Med moderne spylebiler kan vi spyle opp de fleste typer av tette avløp og rør, uten å forårsake skade på rørene. Våre spylebiler er utstyrt med slange som gjør at vi kommer til de fleste stedene. Selv ikke parkeringshus med lav takhøyde er noe problem for oss.

Avløpsblokkering eller tette rør 

Høytrykksspyling er det beste alternativet når du skal åpne tett rør og avløp.
Høytrykksspyling av rør er ikke bare en effektiv måte å rengjøre rørene på, det er også miljøvennlig fordi det ikke krever at vi bruker skadelige kjemikalier.

Vi står til din disposisjon 24 timer i døgnet, hele året.

DØGNVAKT 930 00 461

Høytrykkspyling av tette rør
Med kombinasjonen av høytrykk og riktig dyse, fjerner vi tilstoppelser i rør og avløp
Høytrykksspyling
 • Høytrykksspyling av gjengrodde rør
 • Fjerne is fra rør - tining av fryste rør
 • Fjerne akutte blokkeringer i avløpsrørene 
 • Spyling av overvannsledninger og tette kloakkrør
 • Gjennomspyling grunnet klukking og lukt
 • Rensing av avløpsrør

Gjentatte problemer med tette rør og avløp

Hvis problemet gjentar seg er det lurt å få tatt en rørinspeksjon.

En rørinspeksjon vil avsløre om det er brudd eller andre skader inne i røret, noe som ofte skjer utenfor huset. Røtter kan vokse inn i røret og være kilde til tilstopping. Selv om røtter kan fjernes effektivt med høytrykksspyling, anbefaler vi at rørledningen vurderes  rehabilitert, om du besitter en boenhet med gammelt rørsystem. 

Høytrykksspyling kan også benyttes forebyggende

Også nye bygg har behov for rørspyling og vi utfører ofte en gjennomspyling av rørene før de tas i bruk av huseier. Da starter huseier med et godt utgangspunkt og rene rør.

Vi står til tjeneste både ved akutt behov eller ved planlagt vedlikehold av rørene. Flere av våre kunder ønsker å få utført høytrykksspyling av tette rør og  tett avløp, som en del av det vanlige vedlikeholdet.

Les om vedlikeholdsspyling her

Høytrykksspyling

Vi spyler ut problemene dine!

Høytrykksspyling
 • Tett kloakk
 • Tett avløpsrør 
 • Akutte blokkeringer
 • Tett sluk på badet
 • Tett vask
 • Tett toalett

La vår nye spylebil foreta en rørspyling!

En rørspyling er prosessen med å rengjøre rør ved hjelp av høytrykksspyling. Til rørspyling bruker vi spesielle spylebiler som er utstyrt med høytrykkssystemer og spesialiserte dyser som effektivt fjerne avleiringer og blokkeringer i rørene.

Våre spylebiler brukes til å fjerne tette rør, rense avløpssystemer og utføre vedlikehold som forhindre fremtidige problemer i boliger og næringsbygg.

Vi er operative i hele Stor-Oslo og våre tjenester tilbys hele døgnet.

Spylebilen er utstyrt med

 • En kraftig høytrykkspyler: Denne kan produsere vannstråler med et trykk på opptil 200 bar, noe som er kraftig nok til å fjerne selv de mest hardføre blokkeringer.
 • Spesialdyser: Spylebilen har et utvalg av dyser som kan brukes til forskjellige formål. Noen dyser er designet for å fjerne fett og avleiringer, mens andre er bedre egnet til å bryte opp røtter og andre harde gjenstander.
 • Slange og trommel: Spylebilen har en lang slange som kan føres inn i rørene. Slangen er festet til en trommel som gjør det enkelt å trekke den ut og inn.

Hva gjør en spylebil 

En spylebil har flere funksjoner, men hovedoppgaven er å åpne tette rør og avløp

 • Åpne tette avløp i boliger og bedrifter: Dette er den vanligste bruken av en spylebil.
 • Rense sluk og vasker: Spylebilen kan brukes til å fjerne fett og avleiringer fra sluk og vasker, noe som kan forhindre at de blir tette.
 • Forebygge tette avløp: Spylebilen kan brukes til å fjerne avleiringer fra rørene regelmessig, noe som kan forhindre at de blir tette i fremtiden.
 • Spyle takrenner og nedløpsrør: Spylebilen kan brukes til å fjerne blader og annet rusk fra takrenner og nedløpsrør, noe som kan forhindre at de blir tette og fører til vannskader.

I tillegg kan spylebilen også brukes til

 • Tining av frosne rør: Spylebilen kan brukes til å tine frosne rør ved å sende varmt vann gjennom dem.
 • Rensing av tanker og kumlokk: Spylebilen kan brukes til å rense tanker og kumlokk for slam og avfall.
 • Spyling av veier og plasser: Spylebilen kan brukes til å fjerne skitt og støv fra veier og plasser.

Spylebilen er et allsidig og kan brukes til en rekke forskjellige oppgaver. 

DØGNVAKT 930 00 461

I tillegg til å fjerne blokkeringen, renser vi også veggene på røret og vasker bort alt annet rusk som fett, olje, hygieneartikler, våtservietter og annet husholdningsavfall som har bygget seg opp over tid.

Rørspyling

Rørspyling av tette rør og avløp

Rørspyling brukes for å rense rør, rørledninger og avløpssystemer ved å bruke kraftige stråler av vann under høyt trykk. Dette er en effektiv metode for å fjerne avleiringer, forstoppinger, fett, slam og andre urenheter som kan bygge seg opp i rør over tid. 

Høyt trykk
Under denne prosessen genereres det vannstråler med svært høyt trykk, vanligvis målt i pounds per kvadrattomme (psi). Trykket kan variere avhengig av behovet.

Dyser
Høytrykksspyleren er utstyrt med ulike typer dyser som kan tilpasses for å takle forskjellige typer utfordringer. Noen dyser kan for eksempel rotere for å bryte opp tette avleiringer, mens andre kan brukes for å skylle bort løse partikler.

Vann
I tillegg til høyt trykk, brukes også en betydelig mengde vann i denne prosessen. Den kraftige vannstrålen er i stand til å løsne og skyve bort det som tetter røret.

Renhet
Høytrykksspyling etterlater rørene i en ren tilstand, og det er spesielt nyttig for vedlikehold og forebygging av forstoppelser i kloakksystemer, avløpssystemer og vannledninger.

Tette Avløp AS har spesialisert utstyr og opplært personell 

Hva koster det å spyle avløpsrør - prisliste

Siden de fleste oppdrag vil variere i tidsbruk, er det vanskelig å gi en konkret pris på forhånd. Noen jobber gjøres i løpet av en time, mens andre er mer tidkrevende. 

Vil vi i de fleste tilfeller kunne gi deg en fastpris / prisoverslag etter en samtale.
Svært konkurransedyktige priser 

DØGNVAKT 930 00 461

 

Har du lyst til å jobbe hos oss?

Vi har en økende oppdragsmengde og trenger flere medarbeidere

Se våre ledige stillinger her