Rørlegger

Slamtømming i Oslo og Follo

Vi bistår kunder i Oslo og deler av Viken med forskriftsmessig tømming av septikslam, sandfang og fettutskillere etter faste rutiner.

Tømming av septiktank 

Septiktanker tilknyttet helårsboliger tømmes normalt hvert 2. år. For septiktanker tilknyttet fritidsboliger er normal tømmehyppighet hvert 4. år. avhengig av belastningsgrad.
Noen kommuner krever et minimum på 24 måneder uavhengig av belasting. Sameier og større industrieiendommer bør ha avtale om tømming av kummer til faste avtalte intervaller.

Tømming: 930 00 461

Slamtømming. Vi rengjør og tømmer sandfang, sandkummer, toalettkabin, slukrister, sandsluk, septikslam, med mer, etter faste avtaler eller ved behov.

slamtømming
 

Har du lyst til å jobbe hos oss?

Vi har en økende oppdragsmengde og trenger flere medarbeidere

Se våre ledige stillinger her