Tømming av slam

Vi bistår med slamtømming i Oslo, Akershus og Østfold. 

Når tanken din er full, vet vi hvor viktig det er å være raskt på stedet.

Slamtømming skal skje etter 12-24 måneder avhengig av belastningsgrad. Noen kommuner krever et minimum på 24 måneder uavhengig av belasting.

Sameier og større industrieiendommer bør ha avtale om tømming av kummer til faste avtalte intervaller.

Vi rengjør og tømmer sandfang, slukrister med mer, etter faste avtaler eller ved behov.

Har du noen spørsmål eller vil du vite mer?
Du er alltid velkommen til å kontakte oss i Tette Avløp.