Vi utfører slamtømming 

Vi bistår kunder i Oslo og Viken med forskriftsmessig tømming av septikslam, sandfang og fettutskillere etter faste rutiner. 

Tømming av septiktank i Follo og Oslo

Septiktanker tilknyttet helårsboliger tømmes normalt hvert 2. år. For septiktanker tilknyttet fritidsboliger er normal tømmehyppighet hvert 4. år. avhengig av belastningsgrad. Noen kommuner krever et minimum på 24 måneder uavhengig av belasting. Sameier og større industrieiendommer bør ha avtale om tømming av kummer til faste avtalte intervaller.

Vi rengjør og tømmer sandfang, slukrister, septikslam, med mer, etter faste avtaler eller ved behov.

Slamtømming