Slamtømming

Vi bistår med slamtømming i Oslo, Akershus og Østfold.

Slamtømming skal skje etter 12-24 måneder avhengig av belastningsgrad. Noen kommuner krever et minimum på 24 måneder uavhengig av belasting.

Sameier og større industrieiendommer bør ha avtale om tømming av kummer til faste avtalte intervaller.

Vi rengjør og tømmer sandfang, slukrister med mer, etter faste avtaler eller ved behov.

 

Slamtømming