Tining av rør

Når det blir kaldt ute kan trykk og vannledninger fryse. Da må rørene tines uansett om de er ute eller inne, enten ved hjelp av varmtvann eller ved hjelp av strøm (trafotining).

Et avløpsrør skal ligge med fall så det renner seg tomt, men om det fryser må feilen utbedres når røret er tint. Med vår moderne spylebil kan vi tilby en effektiv tiningsmetode hvis uhellet først er ute.

Få hjelp raskt
For å begrense skaden, er det viktig å få hjelp så raskt som mulig, slik at rørene ikke sprekker.

Tette Avløp AS kan tine dine frosne vannledninger, taknedløp, utvendig sluk og rister som har frosset.

Vi er alltid raskt på stedet, fordi vi vet det er viktig!

Har du noen spørsmål eller vil du vite mer?
Du er alltid velkommen til å kontakte oss i Tette Avløp.